MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ
0502075577
V320
V320 modeli, bir birindən aralı şəkildə yerləşən dayaq vasitəsilə quraşdırılır ki, bu da istər daxili istərsə də xarici məkanda havanın döşəməyə bərabər şəkildə paylanmasına imkan yaradır. V320 modelinin üst hissəsinə bərkidilən qapaqlar isə istifadə zamanı təhlükəsizlik və estetik gözəllik funksiyasını yerinə yetirir.