MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ
0502075577
Dartma Membran
İstənilən formada quraşdırıla bilən çətirin örtük materialı lifdən alınan  xüsusi parçadır ki, çətirin altında əyləşənləri xarici amillərin təsirindən qorunması təmin edir. Üst qatının xüsusi kimyəvi material ilə örtülməsi çətirin su keçirməzliyini təmin edir. Çətirin çirklənməməsi və ultrabənövşəyi şüaların təsiri nəticəsində keyfiyyətini itirməməsi üçün səthin üzərinə xüsusi qoruyucu səth çəkilir.